Tervetuloa kommunikoinnista kertovalle sivustolle!

Kommunikaatio on olennainen osa ihmistä

Kommunikaatio on yhtä olennainen osa ihmistä kuin ihmisen luonne tai ulkonäkö. Tästä kertoo jo se, että ihmiset ovat kommunikoineet keskenään aina alkuajoistaan lähtien, ja käyttäneet erittäin kehittyneitä metodeita kommunikaationsa edistämiseen. Syy sille, miksi kommunikaatio on niin läheltä sydäntämme, löytyy myöskin pohjimmiltaan ihmisen sisäänrakennetusta biologiasta.

Ihminen on monen muun eläinlajin tapaan laumaeläin, ja tarvitsee lajitovereidensa seuraa. Ihminen elää aina yhteisössä. Jopa silloin kun itse talouteen ei kuulu muita ihmisiä, kuuluu ihminen kuitenkin väistämättä johonkin yhteisöön, oli kyseessä sitten koulu- tai työyhteisö, kaupunki tai maa. Ihmisellä on usein luontainen tarve jollain tasolla hyötyä ympärillään elävistä yhteisön jäsenistä, sekä rauhaa ylläpitääkseen tietenkin myös vastavuoroisesti tarjota yhteisölleen jotakin. Tätä helpottaa suuresti yhteinen kommunikointitapa, jolla lauman jäsenet voivat viestiä keskenään. Tietenkin viestiminen on historiallisesti ollut tärkeää myös siinä, kun lauman jäseniä on varoitettu uhkaavasta vaarasta.

Ihmiset pyrkivät aina kommunikoimaan

Aina luolamiesajoista lähtien ihmisellä on ollut luontainen tarve kommunikoida. Vaikka ihmisellä olisi jokin perinteistä kommunikointia haittaava ominaisuus, on tällekin pyritty kehittämään korjaavia metodeita, tai vaihtoehtoisia kommunikointitapoja. Usein nämä tavat ovat puhutun kielen kaltaisesti hyvin monimutkaisia ja tarkkaan suunniteltuja. Esimerkiksi kuuroille on kehitetty viittomakieli, kun taas sokeille on saatavilla pistekirjoitus. Tämäntyyppiset keksinnöt ja niihin pistetty vaiva osoittavat hyvin sen, kuinka kovasti ihmisen täytyy saada kommunikoida lajitovereidensa kanssa.

Kommunikaatio kehittyy

Vaikka kommunikaatioita on ollut aina, ei se suinkaan junnaa paikallaan, vaan kehittyy jatkuvasti. Jos verrataan nykyisin käytössä olevia kommunikaation keinoja, erottuvat ne melko dramaattisesti siitä, mitä esi-isämme ovat käyttäneet. Toki puhuttu kommunikaatio on ylläpitänyt suosiotaan, mutta sen lisäksi myös kirjoitettu kieli on kehittynyt ajan saatossa, ja nykyään sitä onkin saatavissa sähköisesti ja nopeammin kuin koskaan. Moderni kirjoitettu kieli, kuten tekstiviestit tai FirstClassin sähköpostiviestit, erottuvat huomattavasti kirjeistä.