Puheterapia on lääkinnällistä puheen, kielen ja äänen tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta.

Puheterapeutin tehtävänä on poistaa, lieventää tai ehkäistä kielen ja puheen häiriöitä.

Puheterapiaan tulon syynä voi lapsilla olla viivästynyt tai poikkeava puheenkehitys, erityinen kielellinen vaikeus, äännevirheet, kuulo-, liikunta- tai kehitysvamman aiheuttama puheen ja kielenkehityksen häiriö, äännevirheisyys, änkytys, äänihäiriö tai lukivaikeus.

Aikuinen voi tarvita puheterapiaa mm. afasian, dysartrian, äänihäiriön, änkytyksen tai äännevirheisyyden vuoksi. 

Terveyskeskuksessamme toimii tällä hetkellä yksi puheterapeutti.

Puheterapia suuntautuu terveyskeskuksessamme pääosin alle kouluikäisiin lapsiin, mutta mahdollisuuksien mukaan hoidetaan myös aikuisia tai kouluikäisiä asiakkaita.

Puheterapeutit tekevät yhteistyötä paitsi vanhempien ja omaisten kanssa myös päivähoidon, neuvoloiden, koulutoimen sekä terveyskeskuksen ja keskussairaalan henkilökunnan kanssa. Tärkeää on myös jatkuva kouluttautuminen ja yhteydenpito muihin puheterapeutteihin ajan tasalla pysymiseksi.

Paitsi asiakastyötä puheterapeutin työhön sisältyy valmistelutyötä, kirjaamista ja hoitoneuvotteluja.

Toimintaohjeita

Useimmat lapset tulevat puheterapiaan neuvolan lähetteellä, erityistä huomiota kiinnitetään kolme- ja viisivuotistarkastuksissa puheen ja kielen kehitykseen.

Usein puheterapia alkaa myös KYS:sta saadulla suosituksella. Myös terveyskeskusten vuodeosastoilta tulee yhteydenottoja.

Lähete puheterapiaan pääsemiseksi ei ole kuitenkaan pakollinen, vaan asiakas voi hakeutua itse puheterapiaan ottamalla yhteyttä suoraan puheterapeuttiin. Puheterapeutti tarvitsee kuitenkin taustatietoja asiakkaasta, joten lähetekäytäntö olisi suositeltavaa.

Jos tilanne ei ole kiireellinen (esim. akuutti aivohalvaus), voi asiakas varautua odottelemaan jonossa jonkin aikaa kunnes puheterapiapaikka vapautuu.

 

SUONENJOKI JA RAUTALAMPI


Puheterapeutti
Kirsi Kähkönen

Vastaanotto Suonenjoella terveyskeskuksessa
Sairaalapolku 6, 3. krs.

Puh. 040 705 1479
kirsi.kahkonen@sisasavontk.fi


Vastaanotto Rautalammilla
Sairaalantie 1, neuvola