Kouluterveydenhuolto on jatkoa neuvolatyölle ja sen perimmäisenä tarkoituksena
on turvata jokaiselle lapselle hänen edellytystensä mukainen, mahdollisimman terve kasvu ja kehitys,
juurruttaa koululaisiin terveyttä edistävät elämäntavat
ja luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille.

Yhtenäiskoulu:

Kaatron koulu, Koulukatu 19
Lintharjun koulu ja lukio, Koulukatu 21

Terveydenhoitaja Katja Salo
040 5483 942
katja.salo@sisasavontk.fi

Iisveden koulu, Tapiolantie 2
Sammalselän koulu, Opintie 1
Lempyyn koulu, Koulurinteentie 2

Terveydenhoitaja Liisa Mölkänen
040 5483 946
liisa.molkanen@sisasavontk.fi

Koululääkärin vastaanotot sopimuksen mukaan